Edycja 2018
Kontakt

Wspólny Gołębnik Łąck

Organizatorzy:

Jacek Fudała:
+48 603 742 067

Adres korespondencyjny:

Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck

e-mail: WGLack@o2.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń:298696


Tłumaczenie


TopLista


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937


Regulamin 2018

Wróć do poprzedniej strony...


REGULAMIN 2018

Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika ŁĄCK 2018.

Na naszym gołębniku możesz sprawdzić wartość swoich gołębi w konkurencji z innymi hodowcami oraz wygrywać nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Łączna pula nagród (przy obsadzie gołębnika min.800 szt.gołębi opłaconych wyniesie 120 000,00 zł + ewentualne nagrody od sponsorów. Przy obsadzie gołębnika poniżej 800 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone. Udział w mistrzostwach może wziąć każdy hodowca (za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie do Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Łąck wraz z kartami własności i rodowodami. Opłata za gołębia wynosi 300zł lub 70 euro.

W mistrzostwach MWG Łąck 2018 może wziąć udział hodowca, który spełni wymogi regulaminu:

1) dostarczone gołębie pocztowe będą rocznika 2018 na obrączkach FCI lub na obrączkach polskich i zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych.

2) opłaty będą przyjmowane od dnia 1 marca 2018 ( na numer konta podany w tym dniu).

3) gdy uczestnik wpłaci zaliczkę lub całą kwotę ale nie dostarczy gołębi, kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora.

4) Każdy z uczestników przy dostarczeniu gołębi zobowiązany jest do dostarczenia ich kart własności, rodowodów oraz dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu (potrzebny do kontaktu w razie ewentualnej potrzeby). Gołębie do których (do dnia koszowania na lot Finałowy) nie będzie dostarczona pełna dokumentacja nie biorą udziału w locie finałowym!

5) Numer konta do wpłat 90 1680 1248 0000 0006 0374 2067

6) Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi – drużyn.Drużyna składa się z szt.oraz dobrowolnie,bezpłatnie w/g uznania uczestnika goł.”rezerwowe”.Do każdej drużyny można dołączyć max.2 szt.goł.rezerwowe.

Gołębie rezerwowe:  Organizator przyjmie od uczestników bezpłatnie "gołębie rezerwowe". Jest to opcja dobrowolna (można zgłosić gołębie rezerwowe lub nie) jeśli uczestnik zdecyduje się na tą opcję dodatkową to prosimy o zaznaczenie przy dostarczeniu gołębi które będą tzw. podstawowe a które rezerwowe. Przed I lotem konkursowym zostanie opublikowana na oficjalnej stronie WG lista uczestników  i liczba gołębi rezerwowych, które dany uczestnik będzie mógł  aktywować przed I lotem konkursowym. W przypadku strat gołębi przed I lotem konkursowym (padnięcia, zaginięcia na oblotach i treningach) gołębie rezerwowe wejdą bezpłatnie w miejsce gołębi podstawowych danego hodowcy .Wówczas nie będzie potrzeby ich aktywowania. Koszt aktywacji gołębia rezerwowego wynosi 300 zł .W przypadku braku aktywacji, gołąb nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwach oraz będzie pozbawiony możliwości zdobywania nagród finansowych i rzeczowych. Ponadto jeśli uczestnik (właściciel gołębia rezerwowego)nie aktywuje gołębia rezerwowego do I lotu konkursowego to może go wówczas aktywować inny uczestnik jednak w przypadku zdobycia przez takiego gołębia nagrody finansowej lub rzeczowej nagroda przechodzi na osobę która takiego gołębia rezerwowego "aktywowała ".

7) Termin nadsyłania gołębi: od 15.04 do 30.05.2018r.

8) W późniejszym terminie będą przyjmowane gołębie tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem.

9) Na WG dostarczamy gołębie 30-40 dniowe.

10) Na WG NIE przyjmujemy zimowych młodych.

11) Gołębie przed wysyłką lub osobistym dostarczeniem należy obowiązkowo zaszczepić przeciwko Paramyksowirozie. Gołębie przysłane lub przywiezione osobiście u których zostaną stwierdzone widoczne objawy chorobowe nie zostaną przyjęte .W takim przypadku gołębie zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.

12) Po przyjęciu wszystkich gołębi na WG Łąck 2018 odbędzie się tzw. kwarantanna ,obloty a następnie seria lotów treningowych .

13) W dniu przybycia gołębi na WG lub przed pierwszym lotem konkursowym zostaną im przydzielone obrączki elektroniczne.

14) Przed rozpoczęciem lotów treningowych odbędzie się kontrolne liczenie stanu gołębnika .W przypadku zagubienia gołębia będzie możliwa wymiana gołębia na nowego. Wymiana możliwa do dnia 20.06.2018r

Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
- opieki i pielęgnacji nad gołębiami.
- zakwaterowania w gołębniku.
- opieki weterynaryjnej .
- szczepień ochronnych.
- organizowania lotów treningowych i konkursowych.
- karmy, witamin, grytów itp.
- prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu,ilości lub odległości lotów ze względu na warunki atmosferyczno - pogodowe lub stan zdrowotny stada bądż innych zdarzeń losowych.

16) Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia nie będzie wkładany na najbliższy lot.

17) Plan lotów:
5 x trening (około 5, 10, 20, 40, 60 km.)
5 x lot konkursowy w tym FINAŁ ok.300-450km

Zakończenie lotów konkursowych i lotu finałowego odbywać się będzie według zasady:
jedna doba na 100 km lotu od przylotu pierwszego gołębia.

18) Informujemy iż loty 1- 4 mogą odbywać się w dniach (poniedziałek – niedziela).

19) Przewidywany kierunek lotów to kierunek północno - zachodni.

20) Pula nagród przy obsadzie 800 gołębi opłaconych wyniesie 120 000,00 zł + ewentualne nagrody sponsorów .Przy obsadzie gołębnika poniżej 800 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone.

21) Pula nagród przy opłaceniu 800 gołębi wyniesie 120 000.00 zł i będzie podzielona w następujący sposób:

Lot finałowy:
1. 23 000,00 zł + puchar
2. 14 000,00 zł + puchar
3. 12 000,00 zł + puchar
4. 5 000,00 zł + dyplom
5. 4500,00 zł + dyplom
6. 2500,00 zł + dyplom
7. 2000,00 zł + dyplom
8. 1500,00 zł + dyplom
9.  1300,00 zł + dyplom
10. 1000,00 zł + dyplom
11-30. 500,00 zł
31-50. 400,00 zł

Najlepszy gołąb As:
(Największa ilość konkursów, największa ilość pkt., najniższy coef. z lotów, uczestnictwo i powrót w finale)
1. 7000,00 zł + puchar
2. 5000,00 zł + puchar
3. 3000,00 zł + puchar
4. 1500,00 zł + dyplom
5. 1000,00 zł + dyplom

Najlepsza drużyna – Najszybsze 2 gołębie z jednej drużyny,które wróciły z finału z największą ilością punktów.

  1. 5000,00 zł + puchar
  2. 3000,00 zł + puchar
  3. 2000,00 zł + puchar

 Loty konkursowe od 1 do 4:

Lot 1
1. 400,00 zł + puchar
2. 300,00 zł + dyplom
3. 200,00 zł + dyplom

Lot 2
1. 500,00 zł + puchar
2. 400,00 zł + dyplom
3. 300,00 zł + dyplom

Lot 3
1. 600,00 zł + puchar
2. 500,00 zł + dyplom
3. 400,00 zł + dyplom

Lot 4
1. 1000,00 zł + puchar
2. 800,00 zł + dyplom
3. 600,00 zł + dyplom

22) Pierwszy lot konkursowy odbędzie się około 10-15 sierpnia 2018r. Dokładne terminy podane zostaną w późniejszym czasie.

23) Organizatorzy informują, iż zgodnie z polskim prawem od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10%.

24) Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży (aukcja internetowa). Właściciel gołębia otrzyma 50% wylicytowanej wartości minus prowizja strony aukcyjnej i podatek.

25) Gołębie które nie znajdą nabywców na tej w/w aukcji przechodzą na własność organizatora.

26) Cenę wywoławczą za gołębia na licytacji ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, jednak nie mniejszą niż 100 zł/ za sztukę.

27) Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji.

28) Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

29) W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla uczestników oraz kibiców.

30) Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników. Zapraszamy również chętnych do potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów.

31)Uczestnik nie musi być hodowcom zrzeszonym w PZHGP.                                                                                                                           32) Jeśli nie zostanie dostarczone min.120 szt.gołębi to będzie to równoznaczne z tym iż zawody na WG Łąck nie odbędą się z powodu zbyt małej liczby golębi co wiąże się z tym iż gołębie wcześniej nadesłane (przed ostatecznym terminem przyjmowania golębi) zostaną oddane właścicielom.

33)Gołębie można zgłaszać również telefonicznie.

34)Jeśli z lotu finałowego w wymaganym i oznaczonym w regulaminie czasie nie powróci wymagana liczba gołębi (zakończenie lotu finałowego odbywać się będzie według zasady: jedna doba na 100 km lotu od przylotu pierwszego gołębia.) to nagrody zostaną podzielone proporcjonalnie wśród uczestników których gołębie powróciły z finału.

35) Wpłata należności oraz potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Łąck .

36) W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, sugestii bądź uwag prosimy o kontakt z organizatorem.
Wszelkie Informacje pod nr. tel.:

OGANIZATOR:

Jacek Fudała: 603-742-067

e-mail: WGLack@o2.pl

Adres do korespondencji i wysyłki gołębi:
Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RODO
Szanowni Państwo,w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.
1). ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: WG Łąck- Jacek Fudała z siedzibą: Łąck 09-520 ul.Miodowa 8 NIP: 971-049-60-50
2) INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta.
3) CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:
a) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4). ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5). OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
6). PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań., jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).
Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: WGlack@o2.pl, pod numerem telefonu: 603742067 lub w naszej siedzibie: WG Łąck, Łąck 09-520 ul.Miodowa 8