Edycja 2018
Kontakt

Wspólny Gołębnik Łąck

Organizatorzy:

Jacek Fudała:
+48 603 742 067

Adres korespondencyjny:

Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck

e-mail: WGLack@o2.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń:298678


Tłumaczenie


TopLista


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937


Regulamin 2017

Wróć do poprzedniej strony...


REGULAMIN 2017

Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika ŁĄCK 2017.

Na naszym gołębniku możesz sprawdzić wartość swoich gołębi w konkurencji z innymi hodowcami oraz wygrywać nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Łączna pula nagród (przy obsadzie gołębnika min.800 szt.gołębi opłaconych wyniesie 100 000,00 zł + ewentualne nagrody od sponsorów. Przy obsadzie gołębnika poniżej 800 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone. Udział w mistrzostwach może wziąć każdy hodowca (za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie do Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Łąck wraz z kartami własności i rodowodami. Opłata za gołębia wynosi 250 zł lub 60 euro.

W mistrzostwach MWG Łąck 2017 może wziąć udział hodowca, który spełni wymogi regulaminu:

1) dostarczone gołębie pocztowe będą rocznika 2017 na obrączkach FCI lub na obrączkach polskich i zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych.

2) warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wpłacenie 50 zł od każdego gołębia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pozostałą część 200 zł opłaty należy wpłacić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

3) gdy uczestnik wpłaci zaliczkę lub całą kwotę ale nie dostarczy gołębi, kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora.

4) Każdy z uczestników przy dostarczeniu gołębi zobowiązany jest do dostarczenia ich kart własności, rodowodów oraz dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu (potrzebny do kontaktu w razie ewentualnej potrzeby). Gołębie do których (do dnia koszowania na lot Finałowy) nie będzie dostarczona pełna dokumentacja nie biorą udziału w locie finałowym!

5) Numer konta do wpłat PLN MWG ŁĄCK 90 1680 1248 0000 0006 0374 2067

6) Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi – drużyn.Drużyna składa się z 5 szt.oraz dobrowolnie,bezpłatnie w/g uznania uczestnika goł.”rezerwowe”.Do każdej drużyny można dołączyć max.2 szt.goł.rezerwowe.

Gołębie rezerwowe:  Organizator przyjmie od uczestników bezpłatnie "gołębie rezerwowe". Jest to opcja dobrowolna (można zgłosić gołębie rezerwowe lub nie) jeśli uczestnik zdecyduje się na tą opcję dodatkową to prosimy o zaznaczenie przy dostarczeniu gołębi które będą tzw. podstawowe a które rezerwowe. Przed I lotem konkursowym zostanie opublikowana na oficjalnej stronie WG lista uczestników  i liczba gołębi rezerwowych, które dany uczestnik będzie mógł  aktywować przed I lotem konkursowym. W przypadku strat gołębi przed I lotem konkursowym (padnięcia, zaginięcia na oblotach i treningach) gołębie rezerwowe wejdą bezpłatnie w miejsce gołębi podstawowych danego hodowcy .Wówczas nie będzie potrzeby ich aktywowania. Koszt aktywacji gołębia rezerwowego wynosi 250zł .W przypadku braku aktywacji, gołąb nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwach oraz będzie pozbawiony możliwości zdobywania nagród finansowych i rzeczowych. Ponadto jeśli uczestnik (właściciel gołębia rezerwowego)nie aktywuje gołębia rezerwowego do I lotu konkursowego to może go wówczas aktywować inny uczestnik jednak w przypadku zdobycia przez takiego gołębia nagrody finansowej lub rzeczowej nagroda przechodzi na osobę która takiego gołębia rezerwowego "aktywowała ".

7) Termin nadsyłania gołębi: od 15.04 do 30.05.2017r.

8) W późniejszym terminie będą przyjmowane gołębie tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem.

9) Na WG dostarczamy gołębie 30-40 dniowe.

10) Na WG NIE przyjmujemy zimowych młodych.

11) Gołębie przed wysyłką lub osobistym dostarczeniem należy obowiązkowo zaszczepić przeciwko Paramyksowirozie. Gołębie przysłane lub przywiezione osobiście u których zostaną stwierdzone widoczne objawy chorobowe nie zostaną przyjęte .W takim przypadku gołębie zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.

12) Po przyjęciu wszystkich gołębi na WG Łąck 2017 odbędzie się tzw. kwarantanna ,obloty a następnie seria lotów treningowych .

13) W dniu przybycia gołębi na WG lub przed pierwszym lotem konkursowym zostaną im przydzielone obrączki elektroniczne.

14) Przed rozpoczęciem lotów treningowych odbędzie się kontrolne liczenie stanu gołębnika .W przypadku zagubienia gołębia będzie możliwa wymiana gołębia na nowego. Wymiana możliwa do dnia 20.06.2017r

Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
- opieki i pielęgnacji nad gołębiami.
- zakwaterowania w gołębniku.
- opieki weterynaryjnej lek. wet. Mariusz Krawczyński.
- szczepień ochronnych.
- organizowania lotów treningowych i konkursowych.
- karmy, witamin, grytów itp.
- prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu,ilości lub odległości lotów ze względu na warunki atmosferyczno - pogodowe lub stan zdrowotny stada bądż innych zdarzeń losowych.

16) Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia nie będzie wkładany na najbliższy lot.

17) Plan lotów:
5 x trening (około 5, 10, 20, 40, 60 km.)
5 x lot konkursowy w tym FINAŁ ok.300-450km

Zakończenie lotów konkursowych i lotu finałowego odbywać się będzie według zasady:
jedna doba na 100 km lotu od przylotu pierwszego gołębia.

18) Informujemy iż loty 1- 4 mogą odbywać się w dniach (poniedziałek – niedziela).

19) Przewidywany kierunek lotów to kierunek północno - zachodni.

20) Pula nagród przy obsadzie 800 gołębi opłaconych wyniesie 100 000,00 zł + ewentualne nagrody sponsorów .Przy obsadzie gołębnika poniżej 800 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone.

21) Pula nagród przy opłaceniu 800 gołębi wyniesie 100 000.00 zł i będzie podzielona w następujący sposób:

Lot finałowy:
1. 22 000,00 zł + puchar
2. 12 000,00 zł + puchar
3. 9 000,00 zł + puchar
4. 4 000,00 zł + dyplom
5. 2500,00 zł + dyplom
6. 2000,00 zł + dyplom
7. 1500,00 zł + dyplom
8. 1000,00 zł + dyplom
9.  800,00 zł + dyplom
10. 700,00 zł + dyplom
11-30. 400,00 zł
31-50. 300,00 zł

Najlepszy gołąb As:
(Największa ilość konkursów, największa ilość pkt., najniższy coef. z 5 lotów, uczestnictwo i powrót w finale)
1. 6000,00 zł + puchar
2. 4000,00 zł + puchar
3. 2500,00 zł + puchar
4. 1000,00 zł + dyplom
5. 800,00 zł + dyplom

Najlepsza drużyna – Najszybsze 2 gołębie z jednej drużyny,które wróciły z finału z największą ilością punktów.

  1. 4500,00 zł + puchar
  2. 2500,00 zł + puchar
  3. 1500,00 zł + puchar

 Loty konkursowe od 1 do 4:

Lot 1
1. 400,00 zł + puchar
2. 300,00 zł + dyplom
3. 200,00 zł + dyplom

Lot 2
1. 500,00 zł + puchar
2. 400,00 zł + dyplom
3. 300,00 zł + dyplom

Lot 3
1. 600,00 zł + puchar
2. 500,00 zł + dyplom
3. 400,00 zł + dyplom

Lot 4
1. 1000,00 zł + puchar
2. 800,00 zł + dyplom
3. 600,00 zł + dyplom

22) Pierwszy lot konkursowy odbędzie się około 10-15 sierpnia 2017r. Dokładne terminy podane zostaną w późniejszym czasie.

23) Organizatorzy informują, iż zgodnie z polskim prawem od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10%.

24) Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży (aukcja internetowa). Właściciel gołębia otrzyma 50% wylicytowanej wartości minus prowizja strony aukcyjnej i podatek.

25) Gołębie które nie znajdą nabywców na tej w/w aukcji przechodzą na własność organizatora.

26) Cenę wywoławczą za gołębia na licytacji ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, jednak nie mniejszą niż 100 zł/ za sztukę.

27) Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji.

28) Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

29) W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla uczestników oraz kibiców.

30) Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników. Zapraszamy również chętnych do potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów.

31)Uczestnik nie musi być hodowcom zrzeszonym w PZHGP.

32)Gołębie można zgłaszać telefonicznie, jeśli jednak po 7 dniach nie zostanie wpłacona opłata aktywacyjna 50 zł/szt taki uczestnik zostanie usunięty z listy uczestników.

33)Jeśli z lotu finałowego w wymaganym i oznaczonym w regulaminie czasie nie powróci wymagana liczba gołębi (zakończenie lotu finałowego odbywać się będzie według zasady: jedna doba na 100 km lotu od przylotu pierwszego gołębia.) to nagrody zostaną podzielone proporcjonalnie wśród uczestników których gołębie powróciły z finału.

34) Wpłata należności oraz potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Łąck .

35) W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, sugestii bądź uwag prosimy o kontakt z organizatorem.
Wszelkie Informacje pod nr. tel.:

OGANIZATOR:

Jacek Fudała: 603-742-067
e-mail: WGLack@o2.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Adres do korespondencji i wysyłki gołębi:
Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck