Edycja 2018
Kontakt

Wspólny Gołębnik Łąck

Organizatorzy:

Jacek Fudała:
+48 603 742 067

Adres korespondencyjny:

Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck

e-mail: WGLack@o2.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń:298655


Tłumaczenie


TopLista


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937


Regulamin 2016

Wróć do poprzedniej strony...


REGULAMIN 2016

Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika ŁĄCK 2016.

Na naszym gołębniku możesz sprawdzić wartość swoich gołębi w konkurencji z innymi hodowcami oraz wygrywać nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Łączna pula nagród (przy obsadzie gołębnika min.600 szt.gołębi opłaconych) wyniesie 120 000,00 zł + ewentualne nagrody od sponsorów: w tym nagrodę z lotu Finałowego jaką będzie samochód marki Peugeot 301 lub równowartość tego samochodu około 40 000,00 zł. Przy obsadzie gołębnika poniżej 600 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone. Udział w mistrzostwach może wziąć każdy hodowca (za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie do Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Łąck wraz z kartami własności i rodowodami. Opłata za gołębia wynosi 400 zł lub 100 euro .

Przy zgłoszeniu 5 szt. gołębi , 6 gołąb jest GRATIS!

W mistrzostwach MWG Łąck 2016 może wziąć udział hodowca, który spełni wymogi regulaminu:

1) dostarczone gołębie pocztowe będą rocznika 2016 na obrączkach FCI lub na obrączkach polskich i zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych.

2) warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

3) w wypadku wpłacenia zaliczki lub całej kwoty ale nie dostarczenia gołębi, kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora.

4) Każdy z uczestników przy dostarczeniu gołębi zobowiązany jest do dostarczenia ich kart własności, rodowodów oraz dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu (potrzebny do kontaktu w razie ewentualnej potrzeby). Gołębie do których (do dnia koszowania na lot Finałowy) nie będzie dostarczona pełna dokumentacja nie biorą udziału w locie finałowym!

5) Numer konta do wpłat PLN MWG ŁĄCK 90 1680 1248 0000 0006 0374 2067

 

6) Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi.

7) Termin nadsyłania gołębi: od 15.04 do 10.05.2016r.

8) W późniejszym terminie czyli po 10 maja będą przyjmowane gołębie tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem.

9) Na WG dostarczamy gołębie 30-40 dniowe.

10) Na WG NIE przyjmujemy zimowych młodych.

11) Gołębie przed wysyłką lub osobistym dostarczeniem należy obowiązkowo zaszczepić przeciwko Paramyksowirozie . Gołębie przysłane lub przywiezione osobiście u których zostaną stwierdzone widoczne objawy chorobowe nie zostaną przyjęte .W takim przypadku gołębie zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.

12) Po przyjęciu wszystkich gołębi na WG Łąck 2016 odbędzie się tzw. kwarantanna ,obloty a następnie seria lotów treningowych do odległości 70 km.

13) W dniu przybycia gołębi na WG zostaną im przydzielone obrączki elektroniczne.

14) Przed rozpoczęciem lotów treningowych odbędzie się kontrolne liczenie stanu gołębnika .W przypadku zagubienia gołębia będzie możliwa wymiana gołębia na nowego. Wymiana możliwa do dnia 20.06.2016r

Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:

15) opieki i pielęgnacji nad gołębiam.

16) zakwaterowania w gołębniku.

17) opieki weterynaryjnej lek. wet. Mariusz Krawczyński.

18) szczepień ochronnych.

19) organizowania lotów treningowych i konkursowych.

20) karmy, witamin, grytów itp.

21) prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

22) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczno - pogodowe lub stan zdrowotny stada bądż innych zdarzeń losowych.

23) Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia nie będzie wkładany na najbliższy lot.

24) Plan lotów:
5x trening około 5, 10, 20, 40, 60 km.
5 x lot konkursowy około 130, 160, 250, 300, w tym FINAŁ ok.400-450 km.

Zakończenie lotów konkursowych i lotu finałowego odbywać się będzie według zasady: jedna doba na 100 km lotu od przylotu pierwszego gołębia.

25) Informujemy iż loty 1- 4 mogą odbywać się w dniach (poniedziałek – niedziela).

26) Przewidywany kierunek lotów to kierunek północno - zachodni.

27) Pula nagród przy obsadzie 600 gołębi opłaconych wyniesie 120 000,00 zł + ewentualne nagrody sponsorów (w tym nagroda z lotu Finałowego jaką będzie samochód marki Peugeot 301 lub 40 000,00 zł). Przy obsadzie gołębnika poniżej 600 szt.gołębi opłaconych nagrody będą proporcjonalnie zmniejszone. Przewidziana jest też nagroda dodatkowa w postaci możliwość wzięcia udziału w sezonie 2017, trzech uczestników, właścicieli pierwszych trzech najlepszych lotników (Asów), którzy będą mogli zgłosić swoje gołębie W CENIE 50% CAŁEJ WPŁATY :
1. Nagroda: Możliwość udziału 5szt. gołębi
2. Nagroda: Możliwość udziału 4szt. gołębi
3. Nagroda: Możliwość udziału 3szt. gołębi

28) Pula nagród przy opłaceniu 600 gołębi wyniesie 120 000.00 zł i będzie podzielona w następujący sposób

Lot finałowy:
1. Samochód marki Peugeot 301 lub 40 000,00 zł + puchar
2. 15 000,00 zł + puchar
3. 10 000,00 zł + puchar
4. 6 000,00 zł + dyplom
5. 4 000,00 zł + dyplom
6. 3 000,00 zł + dyplom
7. 2 500,00 zł + dyplom
8. 2 000,00 zł + dyplom
9. 1 500,00 zł + dyplom
10. 1 000,00 zł + dyplom
11-30. 400,00 zł
31-50. 300,00 zł

Najlepszy gołąb As:
(Największa ilość konkursów, największa ilość pkt., najniższy coef. z 5 lotów,uczestnictwo i powrót w finale)
1. 7 000,00 zł + puchar
2. 5 000,00 zł + puchar
3. 3 000,00 zł + puchar
4. 1 000,00 zł + dyplom
5. 800,00 zł + dyplom

Przewidziana jest też nagroda dodatkowa w postaci możliwość wzięcia udziału w sezonie 2017, trzech uczestników, właścicieli pierwszych trzech najlepszych lotników (Asów), którzy będą mogli zgłosić swoje gołębie W CENIE 50% CAŁEJ WPŁATY:
1.Nagroda: Możliwość udziału 5szt gołębi
2.Nagroda: Możliwość udziału 4szt gołębi
3.Nagroda: Możliwość udziału 3szt gołębi

Loty konkursowe od 1 do 4:
1. 500,00 zł + puchar
2. 300,00 zł + dyplom
3. 250,00 zł + dyplom

29) Pierwszy lot konkursowy odbędzie się około 10-15 sierpnia 2016r. Dokładne terminy podane zostaną w późniejszym czasie.

30) Organizatorzy informują, iż zgodnie z polskim prawem od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10%.

31) Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży (aukcja internetowa). Właściciel gołębia otrzyma 50% wylicytowanej wartości minus prowizja strony aukcyjnej i podatek.

32) Gołębie które nie znajdą nabywców na tej w/w aukcji przechodzą na własność organizatora.

33) Cenę wywoławczą za gołębia na licytacji ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, jednak nie mniejszą niż 100 zł/ za sztukę.

34) Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji.

35) Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

36) W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla uczestników oraz kibiców.

37) Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisję złożone z organizatora oraz chętnych uczestników. Zapraszamy również chętnych do potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów.

38) Wpłata należności oraz potwierdzenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Łąck .

39) W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, sugestii bądź uwag prosimy o kontakt z organizatorem.

Wszelkie Informacje pod nr. tel.:

OGANIZATOR:
Jacek Fudała: 603-742-067
e-mail: WGLack@o2.pl

Adres do korespondencji i wysyłki gołębi:
Jacek Fudała
ul. Miodowa 8
09-520 Łąck